Bornholms Tidende- Krystyna Durys will visit Osterso Jazz Festival again!

Bornholms Tidende- Krystyna Durys will visit Osterso Jazz Festival again!

The announcement of Krystyna Durys concert with her combo in Bornholms Tidende! Translation under the pic.
Zapowiedź koncertów Krystyny Durys i jej zespołu w Bornholms Tidende! Tłumaczenie poniżej.

EN

“A-Tisket, A-Tasket, A little Yellow Basket …” with this and other songs, Krystyna Durys sang a place in many hearts among the audiences of the Osterso Jazz Festival in Nexo. Since then, many people have asked the organizers about the re-participation of the singer and her band at this year’s festival. Krystyna Durys will perform for the second time at the Osterso Jazz Festival on Saturday and Sunday 4 and 5 August. “The singer is supported by a group of fans she gathered in 2017.” – says Poul Ortved Lund from the festival Osterso Jazz. Krystyna Durys released her first album in 2016, and the inspiration (and motivation) were great American singers, including Natalie Cole, which is clearly heard in the interpretations of the songs. “By the end of February, this year’s Osterso Jazz program will be ready.” says Poul Ortved Lund. It will be, as usual, a blend of jazz and blues with emphasis on jazz. We’ll hear among others Mood Indigo, Cotton Wing and Suwalski. In addition, Jane Harbeck will perform whose new and fresh Live Live Jungle band has a lot of potential. The festival will take place from 2 to 5 August 2018 in Nexo squares.”

PL

“A-Tisket, A-Tasket, A little Yellow Basket…” tą i innymi utworami, Krystyna Durys wyśpiewała sobie miejsce w wielu sercach wśród publizności Osterso Jazz Festival w Nexo. Od tego czasu wiele osób zwróciło się do organizatorów z pytaniem o ponowny udział wokalistki i jej zespołu w tegorocznym festiwalu. Krystynę Durys usłyszymy po raz drugi na Osterso Jazz Festival w sobotę i w niedzielę 4 i 5 sierpnia.”Wokalistka jest wspierana przez grupę fanów, którą zgromadziła w 2017 roku.” – mówi Poul Ortved Lund z festiwalu Osterso Jazz. Krystyna Durys wydała swój pierwszy album w 2016 roku, a inspiracją (i motywacją) były wielkie amerykańskie wokalistki, m.in. Natalie Cole, którą wyraźnie słychać w interpretacjach utworów.”Do końca lutego, tegoroczny program Osterso Jazz będzie gotowy” – mówi Poul Ortved Lund. Będzie to, jak zwykle, mieszanka jazzu i bluesa z naciskiem na to pierwsze. Wystąpią m.in. Mood Indygo, Cotton Wing i Suwalski. Dodatkowo, wystąpi Jane Harbeck, którego nowy, młody zespół Live Live Jungle ma zdecydowanie duży potencjał. Festiwal będzie trwał od 2 do 5 sierpnia 2018 roku na placach Nexo.”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.