NEWS

Very positive review of Krystyna Durys concerts at Hallevik Tradjazz Festival 2018!

Review from Krystyna Durys concerts at Hällevik Tradjazz Festival and interview in “Blekinge Läns Tidning” (newspaper of the Blekinge region) plus shots from the concert at main stage of the festival – all by Lasse Fagerber. Translation under the pic.
Recenzja z koncertów Krystyny Durys podczas Hällevik Tradjazz Festival i wywiad w Blekinge Läns Tidning (gazeta okręgu Blekinge) oraz zdjęcia z koncertu na głównej scenie festiwalu 11.08.2018r.Tłumaczenie poniżej zdjęcia.
EN

“(…) Krystyna Durys received well-deserved applause. Her band consists of some of the best musicians in the genre. Effortless swing, great solos and tight, dynamic playing. A joy to hear. Havsbadet was crowded at the concert in the afternoon just like main festival tent at night. Many musicians and singers from other festival bands enjoyed Krystyna Durys concerts. We will certainly hear Krystyna’s charismatic voice and see her elegant performance again at the Hällevik Tradjazz Festival.”

PL

“(…) Krystyna Durys otrzymała zasłużony aplauz. Jej zespół tworzą jedni z najlepszych muzyków w tym gatunku. Swing, wspaniałe sola i dynamiczna, spójna gra. Przyjemność dla uszu. Havsbadet w południe wypełniło się po brzegi publicznością tak jak główny namiot fetiwalowy wieczorem. Wielu muzyków i wokalistó z innych zespołów również z przyjemnością wysłuchało koncertów Krystyny Durys. Na pewno będziemy mieli jeszcze okazję usłyszeć jej charyzmatyczny głos i obejrzeć pełen elegancji koncert podczas Hällevik Tradjazz Festival.”


An interview with Krystyna Durys for “Blekinge Läns Tidning” during Hällevik Tradjazz Festival.
Wywiad z Krystyną Durys dla “Blekinge Läns Tidning” podczas Hällevik Tradjazz Festival.